Ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα

Carrier

1 x ψυγείο αεροσυμπιεστή Carrier 30RBP-330 με ψύξη με μερική ανάκτηση θερμότητας (desuperheater)
1 x αντλία θερμότητας συμπιεστή κυλίνδρου Carrier 30RQP – 380 με μερική ανάκτηση θερμότητας (desuperheater)

PANASONIC

1 x Panasonic ECOi, VRF system

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ