ΛΗΨΕΙΣ

PANASONIC BUSINESS CATALOGUE 2021-2022
EU_GENERAL_ENG_2021
Carrier Light Commercial 2021
Carrier Light Commercial 2021
Επαλήθευση της ανασταλτικής επίδρασης του nanoe ™ X, της τεχνολογίας με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου στον νέο κορανοϊό (SARS-CoV-2)
A5-NanoeX
Air Purifiers – Carrier
Novel-Air-2 (1)
CARRIER – TURN TO THE EXPERTS
PANASONIC business CATALOGUE 2020-2021
CARRIER BUSINESS CATALOGUE 2021
Carrier Residential 2021
Carrier Επιχειρηματικός Κατάλογος
0003
PANASONIC – A GLOBALLY TRUSTED AIR CONDITIONING BRAND
Εταιρικό Προφίλ
Independent Test Results confirm an inhibitory effect on novel coronavirus (SARS-CoV-2) by Panasonic’s air conditioner with nanoe™X